Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Archive for май 2011

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство

Прочутият български поет Владимир Башев казва „Ако няма какво да дадем на света, за какво сме родени“. Погледната през призмата на индустрията за отдих, тази […]

Научи повече

История на борсовата търговия

История на борсовата търговия

Възникване на борсовата търговия Развитието на търговията през средновековието налага обособяването на основни центрове (тържища) за търговски операции, където се сключват сделки с качествено еднородни […]

Научи повече