Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Балкански предприемачески истории

Балкански предприемачески истории

На 21.01.2015 екипът на Brain Workshop Institute имаше удоволствието отново да гостува на нашите приятели от YEN Bulgaria/Hewlett-Packard, когато проведохме семинар на тема „Балкански предприемачески истории“ воден от нашия член Георги Мишков.

По време на събитието дискутирахме различни примери за компании от региона на Балканите, които не просто успяват да поддържат своите пазарни позиции, но и дори да постигат по-добри резултати в сравнение с конкурентите си от Западна Европа – както по отношение на пазарен дял, така и по отношение на финансови резултати.

В течение на дискусията разгледахме компании от конкурентни индустрии като търговията с бързооборотни стоки, производството на козметика и хранителни стоки, историята и предприетия модел на развитие на бизнеса, но и коментирахме причините зад успеха им.

Събитието протече в изключително приятна атмосфера, като екипът на Brain Workshop Institute благодари на организаторите и участниците за перфектната организация и активното участие.

Print Friendly