Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

БФБ – публично дружество с мажоритар МФ!

БФБ – публично дружество с мажоритар МФ!

bulgarska-fondova-borsa-sofia

Българската фондова борса-София ще придобие публичен статут до края на годината, при мажоритарен собственик Министерството на Финансите. Интересна картина, нарисувана официално на 13 Септември тази година, когато се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на родния капиталов пазар. Публичността на БФБ-София е положително събитие, като този процес трябваше да се случи доста по – рано. Основната идея обаче бе помрачена от решението за придобиване на мажоритарен пакет от акционерното дружество от страна на Министерството на финансите. Т.е. плановете за приватизация явно минават през национализация.

Най – изненадващото за анализатори и пазарни участници бе самият начин на осъществяване на увеличаването, защото то (увеличаването на капитала) бе под условие, т.е. изцяло в полза на държавата. Най – точно формулирано МФ ще придобие дял от над 50% след процедура, в която само то ще вземе участие. 715 хил. лв. ще струва на държавата удоволствието да се нарече мажоритар на БФБ. Увеличението ще се осъществи по цена от 1 лв. за акция или номиналната им стойност. Тя е под счетоводната стойност (имуществото притежавано от дружеството минус задълженията му), към средата на годината.

Нека да разгледаме проблематиката от двете страни на барикадата … Започвам с основните въпросителни по темата или …

1. Защо е нужно МФ да придобие мажоритарен дял в БФБ-София?

2. Защо увеличаването на капитала се извършва под условие?

3. Защо увеличаването на капитала ще е по номинална цена?

4. Защо се потъпкват пазарните принципи?

Много важно е да се отбележи, че при осъществяването на увеличаването на капитала делът на останалите акционери ще се размие с около 12%. Да припомня, че освен близо 44% участие на държавата в капитала на родния капиталов пазар, останалите акционери са местни и чуждестранни юридически и физически лица, като над 34% от тях са финансови институции – банки, финансово-брокерски къщи, застрахователни дружества.

Лично за мен отговорът на членовете на СД относно въпроса – Защо е нужно МФ да придобие мажоритарен дял в БФБ-София? определено бяха доста странни. Г-н Асен Ягодин член на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД сподели, че дял над 50% от борсата на МФ ще гарантира интересите на всички участници на миноритарните акционери, чрез по-голямата ангажираност на държавата. Особено в България знаем колко „добър” помощник е държавата. Още по – несериозно бе изказването на Любомир Бояджиев, който освен член на СД на БФБ е и председател на Българската Асоциация на Лизензираните Инвестиционни Посредници (БАЛИП), че ако държавата има само 44% има теоретичен шанс БФБ-София да бъде превзета от недобросъвестен инвеститор или така нареченото „враждебно придобиване”. Евентуалните „окупатори” можело да са турски, руски, дори български холдинги. Подобно изказване е меко казано несериозно и едва ли някой здраво стъпил на земята играч на нашия пазар си представя „глутница” гладни инвеститори дебнещи да купят скъпоценната ни борса с „красивия” бик пред входа.

По – конкретно на първия въпрос може директно да кажем, че вариантът с увеличение на капитала само по себе си не е от най – удачният и единствен метод за осъществяване на целите на МФ. Ако връзките между повечето акционери, в това число и държавата са толкова топли, колкото се представят, какво пречи да се оформи – Меморандум за разбирателство между страните … Това не е откриване на топлата вода, а многократно използван метод отвъд границите на родината, разбира се при задължителното условие – високо доверие между страните. А нали такова има ??? Друг вариант за непотъпкване на пазарните принципи е търгово предложение от страна на МФ към останалите акционери за нужното количество акции (715 хиляди броя), след като БФБ стане публично дружество. Друг вариант е директното им закупуване от пазара. Разбира се това са непопулярни действия, когато говорим за държавно участие, особено при директна покупка от пазара. Дали обаче са непреодолими препятствия е друг въпрос.

Като основна причина, „ЗА” решенията от общото събрание, се дава желанието от страна на МФ за последваща приватизация на мажоритарния (контролен) пакет от страна на чуждестранен институционален инвеститор. Ако това се случи в обозримо бъдеще може да признаем методите, било то крайно непазарни, за успешни или по – скоро постигащи основната цел. Припомням, че в края на ноември миналата година финансовият министър Симеон Дянков заяви, че интерес е проявен от австрийската и германската борса. Думите му бяха потвърдени пред „Блумбърг“ от един от изпълнителните директори на Wiener Boerse, Михаел Бул на инвестиционна конференция в Ню Йорк. От тогава досега раздвижване няма. Дали обаче ще има такова в в близките месеци … години …? Оставаме само с надеждите.

Придобиването на този мажоритарен пакет по номинал пък потъпква каквито и да е етични норми и правила доколкото такива все още има на родния капиталов пазар. Разбира се проблема с оценката на акциите на БФБ-София е доста сложен, не само поради факта, че дружеството е непублично. Методологията ползвана за достигане до конкретна цена за акция на дружеството е базирана на сравнителен анализ на няколко борси, по различни показатели (няма да навлизаме в детайли), като резултатът е широкият диапазон от 0,80 – 2,60 лв. за ценна книга. Голямата разлика се получава точно поради различието в ползваните методи. Както се досещате бе избран метод оценяващ по-ниско книжата на борсата, като основните изложени фактори са икономическата криза, слабите обороти и прогнозите за втора поредна година на загуба за БФБ-София АД.

Дори и да стане факт публичността на борсата до края на годината, ако тя е придружена с мажоритарно държавно участие, ефектите ще са незначителни. Основните проблеми свързани с ликвидността и бедния инструментариум ще останат. По – важно е държавния дял да се приватизира и това е общоприето мнение, дори и от Дянков и компания. Надеждите остават, че наистина в обозримо бъдеще ще станем свидетели на дискутираните промени. Не трябва да забравяме също така, че в момента публичните финанси на страната са в деликатна ситуация, свързана с доста обезпокоителния бюджетен дефицит и прогнозите за запазването му дори и през следващите три години. Въпреки бляскавите прогнози за ръст от 4.90% на реалния БВП през 2013 г., отново имаме дефицит. Обсъждаме дали МВФ ще почука на вратата или не, колко ще плащаме при евентуално финансиране чрез еврооблигационни емисии, колко може да изтискаме от фискалния резерв. Забравяме приватизацията, като много актуална възможност за вливане на пари във все по – пресъхващата хазна. А приватизацията на държавния дял от БФБ-София е точно такава възможност свързана не само със свеж ресурс за публичните финанси, но и основа за така чаканото ново начало за родния капиталов пазар.

Да завършим с малко оптимизъм или бъдещият публичен статут на родния капиталов пазар. До какво ще доведе това? Може да очакваме раздвижване на пазара, но определено с краткосрочен хоризонт. Определено това ще е положително за сегашните акционери. Ще падне изискването за задължителното количество книжа в борсовия оператор от страна на борсовите членове, което е добра възможност за разкешване. Разбира се ще имаме пазарна оценка на акциите на дружеството. Интерес може да предизвика ситуацията акциите на БФБ-София да станат част от основният SOFIX. Защо не! Даже вероятността е доста голяма.

Е, със сигурност ни очакват интересни дни до края на годината най-малкото що се отнася до споменатите промени … Времето ще покаже кой е бил прав и кой не …

Print Friendly