Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Частните Пенсионни Фондове ще бъдат национализирани!

Частните Пенсионни Фондове ще бъдат национализирани!

totio-mladenov

Обмисляните промени в Кодекса за социално осигуряване ще родят нова структура за пенсиите на категорийните работници или с точна дата – 1 януари 2011 г. вноските на работещите I и II категория труд, ще се изплащат от специален фонд към Националния осигурителен институт, а не както бе досега от професионалните пенсионни фондове. Накратко казано “животът” на ППФ е сериозно застрашен. Ще се създаде механизъм за прехвърляне на вече натрупаните активи от професионалните фондове към сметката на специално създадения солидарен фонд. Общата сума към средата на годината е близо 470 млн. лв. Идеята е чрез него да се изплащат пенсиите на всички, които отговарят на условията за ранно пенсиониране. Защо трябва да се изплащат пенсии на определена социална група, с парите на всички … Отговор на този въпрос извън популизма няма … просто защото самият въпрос е лишен от смисъл.

Солидарният пенсионен фонд ще бъде създаден по образец на учителския пенсионен фонд. Но дали е коректно да правим подобен паралел. Нека да отговорим на въпроса какво представлява учителския фонд и да го сравним с проекта на национализирания професионален пенсионен фонд. В него държавата внася 4,3% от брутния доход на учителите. Плаща ранни пенсии в период на 3 години с малки изключения. Изисква се стаж от 25 години за жените и 30 години за мъжете. Плащанията трябва да са започнали от 1997 година. В тази структура има доста повече осигуряващи се спрямо взимащите пенсия. Така към момента системата логично е стабилна, но рисковете след 20 г. се увеличават многократно в следствие на нарушаването на съотношението осигуряващи/пенсионери. Ако трябва да сравним същите показатели на учителския фонд със професионалните пенсионни фондове ситуацията е доста по – различна. Основният проблем е точно при съотношението осигуряващи/пенсионери. При професионалния фонд то е едва 3:1, при учителския фонд, както споменах вече е 33:1.

Интересно е да се отбележи, че този фонд е част от фискалния резерв и се управлява от НОИ. Интересно е обаче толкова коментираната от премиера доходност. Ако погледнем този показател при давания за основа учителски фонд няма да останем много впечатлени. Това е така защото вложенията на активите на фонда са в краткосрочни депозити в БНБ, заедно със Сребърния фонд, резервът на НЗОК и други съставни части на фискалния резерв.

Друг много труден за разрешаване проблем е и задължението да се разпродадат активите като акции и корпоративни облигации, при условие че се следва структурата на учителския пенсионен фонд. Към 30 Юни тези два инструмента представляват повече от 54% от вложенията на професионалните фондове и както знаем ППФ са най – големите институционални инвеститори на БФБ-София. Това неминуемо ще доведе до трудни разпродажби (излизане от позиция), а проблемът с ликвидността със сигурност ще стопи и при друго незадоволителната доходност. А ако сме напълно честни, подобно излизане от позиция е невъзможно към момента. Да не говорим за доверието към пазара като цяло, което е достатъчно разклатено.

Може би най-важното е, че одържавяването на професионалните пенсионни фондове ще премахне индивидуалната отговорност към пенсионното осигуряване, чрез личните вноски. Ефективността при деклариране на реални доходи със сигурност ще се влоши. Т.е. държавата ще разпределя пенсиите, а не законово регламентираната схема. Съвсем логично може да очакваме пренасяне на негативните ефекти и в третия стълб или спиране на каквато и да е индивидуална инициатива за доброволно осигуряване. Посягането на частната собственост е меко казано шокиращо. Със сигурност много граждани ще предприемат съдебни инициативи за защита на своите права. Потъпкването на конституционните права на гражданите, върху тяхната собственост е ужасяващ сигнал за чуждестранните инвеститори. Но още по-непонятен е фактът, че национализираният фонд няма да издържи дълго време да бъде в балансирано положение, особено при влошаващите се параметри споменати по-горе. Нужна е реална реформа, а не национализацията, която няма да доведе до нищо добро …

Напротив!

Print Friendly