Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Екип

 

Мартин Илиев

Правен Експерт | Пазарен анализатор в Медийна Група България ОН ЕР

Мартин Илиев е възпитаник на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”. През 2007 година е приет в специалност „Международни отношения” на Софийския университет „Климент Охридски”, а четири години по-късно се дипломира с отличие. Мартин завършва и втора специалност „Право”, отново в Юридическия факултет на Алма матер.

„Автобиография Мартин Илиев“

E-mail: m.iliev@brain-workshop.org


Теодора Трифонова

Юрисконсулт в нотариална кантора на нотариус Дарин Трифонов | Съдружник в „Консултантска къща Лега Рисърч Консулт“ ЕООД

Юрист, активно се занимава с вещно, семейно и търговско право. Притежава сертификати за водещ одитор на системи за управление на качеството, разработени спрямо изискванията на ISO 9001:2008, за Вътрешен одитор на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработени спрямо изискванията на OHSAS 18001: 2007. Правен експерт към “Брейн Уъркшоп Институт“.

„Автобиография Теодора Трифонова“

E-mail: t.trifonova@brain-workshop.org


Йоанна Георгиева

Специалист Човешки Ресурси в „Хайнекен Загорка АД“

Йоанна Георгиева е родена през 1987 г. в гр.София. Средното си образование завършва в специализираната гимназия с преподаване на чужди езици и мениджмънт – 31 „СУЧЕМ“ Иван Вазов, гр. София. Владее френски и английски език. Йоанна е дипломиран бакалавър по специалност „Туризъм” в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по програма по Бизнес администрация-управление на човешките ресурси в същото учебно заведение.

„Автобиография Йоанна Георгиева“

E-mail: j.georgieva@brain-workshop.org


Кузман Илиев

Икономически анализатор | Автор и водещ на предаването „Boom & Bust“

Кузман Илиев е роден преди 28 години в град София. В момента подготвя докторска теза в полето на банковото дело и финансовата икономика. Магистър по публичен мениджмънт от IEP Тулуза, Франция, преди това Кузман завършва с отличие 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”. Анализаторските му интереси са в сферата на икономиката, теория на парите и кредита, паричната политика, икономическият цикъл, финансовата и стопанска история, история на икономическата мисъл, австрийска икономическа теория и политическа философия.

„Автобиография Кузман Илиев“

E-mail: k.iliev@brain-workshop.org


small2

Владимир Сиркаров

Финансов анализатор | Автор и водещ на предаването „Boom & Bust“

Владимир Сиркаров завършва бакалавърска програма „Финанси“ и магистърска програма „Финансови пазари“ в НБУ. В момента работи над докторската си дисертация в областта на парите и реформата на паричните системи. Интересите му са насочени в областите – макроикономика, капиталова и валутна търговия, инвестиционни стратегии, парична политика, „австрийска“ икономическа школа.

„Автобиография Владимир Сиркаров“

E-mail: v.sirkarov@brain-workshop.org


Евелина Проданова

Експерт Организационно поведение и Личностно развитие

Евелина е организационен психолог, който фокусира усилията си в това да намери най-ефективните начини новостартиращите компании да се изграждат като устойчиви организации и да растат. Докторант към СУ „Св. Климент Охридски“, Fulbright стипендиант и предприемач.

„Автобиография Евелина Проданова“

E-mail: e.prodanova@brain-workshop.org


Георги Мишков

Финансов анализатор | Банков експерт.

Георги Мишков е роден в София през 1987 година. 19 години по-късно завършва 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, а по-нататъшния си път продължава в Гърция, където стартира висшето си образование в престижната специалност „Бизнес администрация“. По време на следването си, Георги успешно преминава през стажове в известни компании като Тойота, банка Пиреос, Апивита и други. Основен негов интерес са финансите, като понастоящем работи именно в тази индустрия.

„Автобиография Георги Мишков“

E-mail: g.mishkov@brain-workshop.org


Явор Качаров

Мениджър Верига на доставки в „Актавис България“

Явор Емилов Качаров е роден през 1984 г. в София. Образованието си завършва в Университета за Национално и Световно стопанство специалност “Икономика на туризма“. Проявява жив интерес към търговския и туристически сектори, както и към езикознанието и културата на чуждите народи.

„Автобиография Явор Качаров“

E-mail: y.kacharov@brain-workshop.org


Александър Терзийски

Стратегическо консултиране | Инвестиционен мениджмънт

Консултант бизнес стратегии и управление с редица международни проекти в една от най-реномираните консултантски компания в света. Фокус върху изграждане на дългосрочни бизнес стратегии, подобряване на конкурентноспособност, бизнес планиране, оценка на пазарен потенциал, оценка на компании и т.н. Редица специализации в Англия и Германия в областта на финансите и бизнес управлението.

„Автобиография Александър Терзийски“

E-mail: a.terziyski@brain-workshop.org


Явор Алексиев

Икономически анализатор.

Явор Алексиев е роден в началото на 1987 г. в София. През 2009 г. завършва Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски”. През 2013 г. Явор става член на Българската макроикономическа асоциация и автор в портала на мрежата от тинк танкове от Централна и Източна Европа – 4liberty.eu.

„Автобиография Явор Алексиев“

E-mail: y.alexiev@brain-workshop.org


Христиан Даскалов

Стейкхолдър мениджмънт Експерт

Христиан Даскалов е експерт по икономически политики към Brain Workshop Institute. Автор е на книгата „Стейкхолдър мениджмънт – проекти, програми и стратегии във висшето образование, науката и иновациите“. Бакалавър по икономика, публична администрация и магистър по управление на проекти, финансирани по фондове и програми на ЕС от Нов български университет.

„Автобиография Христиан Даскалов“

E-mail: h.daskalov@brain-workshop.org