Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Home

walle-dollar-bills

Паричният империализъм – Същност и История

Автор: Владимир Сиркаров / Дата: 13.08.2015

От средата на 80-те години на двадесети век САЩ постепенно си извоюва мястото на най-голямата световна икономика. Именно през 80-те години се прекъсна тенденцията на формиране на търговски излишъци, преминавайки към постоянни търговски дефицити. Огледалният прочит […]

Повече

hriseduc123

Образованието е сила, енергия, която не признава граници

Автор: Христиан Даскалов / Дата: 29.07.2015

Едно интервю с нашия колега Христиан Даскалов, пред Моис Натан от Divident.bg. Къде се губи връзката в днешната световна образователна система? Пропуква ли се асиметричният информационен модел? За да онагледя тезата си по този въпрос ще дам пример […]

Повече

kuzerman222

Господството на ЕЦБ или защо вегетира моделът „Гърция”

Автор: Кузман Илиев / Дата: 18.07.2015

В четвъртък — след поредния шизофренен заем от „тройката”, с който Гърция плаща на същата тази „тройка”?! — Европейската Централна Банка (ЕЦБ) преотвори програмата за Спешната ликвидна помощ (ELA) към банките в Гърция. Целта: да се подсигури […]

Повече

Кои сме ние ?

Brain Workshop Institute е организация, общност и професионална мрежа от млади и търсещи хора. Събираме се заедно за да обменяме професионален и академичен опит, да изграждаме контакти и приятелства, да споделяме експертиза и ноу-хау. Институтът е НПО, което е създадено на 10.10.2010 г.

Експертиза и Услуги

Вътрешно-фирмени семинари и обучения

Институтът предлага семинари, обучения и тренинги с практическа насоченост и цел повишаване на личностната и корпоративна култура

Образователни курсове

Институтът предлага специализирани образователни курсове, ориентирани към развиването на практически умения и повишаване на познанията в различни направления

Консултантски услуги

- Икономически изследвания, Макроикономически анализи
– Финансови услуги
– Инвестиционен мениджмънт
– Организационно и личностно развитие
– Стейкхолдър мениджмънт
– Правни консултации и услуги
– Международна стандартизация

Запитване Контакт
Stakeholder Management_200x300
BookCoverImage
51n2xqFktpL
51-iFh6UHBL

Контакти

България, София 1000
E-mail: info@brain-workshop.org
Тел.: +359 887 24 08 50

M L X