Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Иновациите – пътят към устойчиво развитие

Иновациите – пътят към устойчиво развитие

Иновациите - пътят към устойчиво развитие

През наситения с туристически събития месец февруари не можеше да подминем и симпозиума  „Фрагментиране на науката в практиката на туризма“. На форума присъстваха видни имена на туристическия бранш. Особено силно впечатление ни направи презентацията на Доц. Катя Янкова от Университета Гринвич, Лондон -„Особености на иновациите в туризма в силно урбанизирана среда”.

На базата на проведено собствено проучване на територията на град Созопол, тя е получила показателни данни, с които би било интересно да се запознаете.

И тъй като говорим за дестинация за масов тип туризъм, темата е особено актуална в контекста на устойчивото развитие на бранша. Дали наистина наблюдаваме узряване в съзнанието на предлагащите туристически услуги или то се оказва по-скоро надежда за бъдещето?

В проучването доц. Янкова разглежда тенденции в инсталирането на алтернативни източници на енергия- слънчеви батерии при редица собственици на настанителна база.

От една страна този факт ни навежда на мисълта, че родните предприемачи осъзнават необходимостта от гъвкави, креативни решения. Независимо дали водени от собствените облаги, свързани с намаляване на разходите, мода или желание за еко политика, собствениците все по-често предприемат тази стъпка. И наистина съм съгласна, че инициативата заслужава адмирации.

Фактите, които обаче будят силен скептицизъм у мен надделяват и затвърждават позицията ми за недотам целенасочена еко политика на дестинацията. Прочетете какво имам предвид.

Много от предприемачите правят тази инвестиция без необходимите познания. Ето защо и резултатите от възвращаемостта не винаги са така желаните от тях. Проучване в бранша показва, че консултантската дейност е слабо застъпена и от нея се възползват предимно в сферата на посредничеството-главно големи туроператори, с дългогодишен опит и традиции. За хотелиерите този процес не е на дневен ред. Оказва се, че и те са силно скептични към помощ в лицето на държавата и програми с отношение към въпросния казус.

Фактът, който обаче най-силно ми направи впечатление е, че споделеният положителен опит от висока възвращаемост на средствата и икономия на разходи. Предприемачите откровено споделят, че не си и помислят за намаляване цената на услугата. За съжаление обаче, споделяйки опита си в туристическата дестинация,  бих посочила, че и качеството не се е подобрило. Даже напротив – с течение на дълъг период от време множество слаби звена продължават да се разкриват. Широко познатият инфраструктурен проблем няма и да го засягам, имайки предвид всеобхватността на темата. Аз лично не усетих ефекта от иновативния дух на родните предприемачи по тези ширини. „Гостоприемството” им се изразяваше в несъответствие между предварителните условия и тези на място, както и междусъседски конфликти като често срещано явление в по-малките общини. От множеството слаби звена се създава и цялостния облик на продукта, а в случая въпреки вложените инвестиции и добри намерения, качеството не е с повишен праг.

Въпреки изложените факти в мен говори оптимизма от вече направената стъпка в положителна насока. Може би с времето иновациите наистина ще са пътя за узряване за устойчиво развитие. Но докато в глобален аспект темата все още не е стратегическа цел, поне не и на дела, то трудно можем да очакваме твърде сериозни нагласи  в тази насока на местно ниво. Все пак оставаме оптимисти, че България като част от голямото европейско семейство ще извърви пътя на смяна на икономическия модел.

Print Friendly