Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Конференция „Визии за Европа” (Видео)

Конференция „Визии за Европа” (Видео)

Приятели, нашият колега Владимир Сиркаров взе участие в конференцията „Визии за Европа” на 16-ти май 2014г. Той представи своята позиция за бъдещето пред ЕС и еврозоната. Основните теми, които Владо засегна, бяха свързани с генезиса на еврото и причините за дълговата криза. Той даде аргументи за изначално грешните фундаменти на валутния съюз, както и за глобалната нестабилност на днешната парична система и банкирането с частични резерви. Базирайки се на предходните теми, той даде яснота около структурирането и бъдещите ефекти от Европейския банков съюз.

Според него Европейската централна банка е основен фактор за вкарването на морален хазарт между държавите членки в еврозоната. Опасенията му са свързани, че ЕЦБ ще започне да действа още по-агресивно след срещата през Юни. „Още през юни може да станем свидетели на отрицателна лихва по овърнайт депозитите и понижаване на основна лихва. До края на годината е много вероятно да стигнем до нулеви нива на основната лихва и предприемането на неконвенционални мерки, като количествена серия от типа QE3 на Федералния Резерв“. Всичко това би довело до положителни краткосрочни резултати, но в дългосрочен план подобна политика е само и единствено деструктивна.

Верижността е един от най-сериозните рискове. Много е трудно ресурсът да се разпределя качествено на едно централно равнище“, добави Владо. Според него „паричният национализъм“ е по-малкото зло пред „паричния централизъм“, подчертавайки че и двете системи са проинфлационни.

Владо постави предполагаемите плюсове и минуси пред евентуалното влизане на България в еврозоната. Най-големият негатив е свързан с нестабилността на съюза и възможността да се окажем в ситуация да плащаме за бъдещи спасителни операции, насочени дори към една Франция. Най – силният аргумент за влизането ни в съюза, според него, е отдалечаване от сценария 96-97г. За съжаление, дискусиите за модифициране или цялостно падане на валутни борд битуват в обществото, което според него е много опасно.

„Визии за Европа” е заключителното събитие от серията инициативи и дискусии от Европейската програма на MoveBG „Ти движиш Европа”. MoveBG цели да допринесе за обществения дебат по значими теми за бъдещето на Европа и членството на България в ЕС.

Благодарим за поканата на MoveBG и им пожелаваме успех в бъдещите инициативи!

Цялото събитие може да изгледате ТУК

Участието на Владимир Сиркаров е между 2:14:00 – 2:32:00

Print Friendly