Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Магията на Западните Родопи пред заплаха?

Магията на Западните Родопи пред заплаха?

Магията на Западните Родопи пред заплаха

Месец май и неговите празници, начело с Гергьовден, е предшественик на възраждането на природата в планината на Орфей. Този факт поражда у нас и желанието за опознаване на този магнетичен край, възможностите и перспективите за туристическо усвояване. Водени от стремежа си да обръщаме внимание на алтернативните форми, ще се отправим към Западните Родопи и наблюдателната площадка  „Орлово око” – една от най-новите туристически атракции у нас. Наред с захласа, който буди у множеството, оказва се, че изпълнението на проекта буди множество противоречия и поставя редица въпросителни пред туристическото развитие на региона. Какви са гледните точки, ще разсъждаваме в следващите редове.

Невероятна гледка, прекрасна панорама и съвкупност от природните обекти – цялото величие на Родопите и Буйновското ждрело, уникалните Чаирски езера, а в далечината величествените Рила и Пирин. Така накратко можем да обобщим за какво иде реч от върха Свети Илия. Предприемаческият дух лесно успява да привлече любопитните туристи, чакащи за сформиране на поредната група за вход в пещерите, а достигането до крайната точка посредством високо проходими автомобили се явява допълнителна атракция и възможност за екстремен туризъм. Не бива да забравяме, че тази ниша набира все по-голяма популярност. Неслучайно България бе поставена на шесто място в света по показателя „приключенски туризъм в развиващите се страни”. При попадение на ентусиазиран водач като бонус получавате увлекателен разказ, интересни факти, приятелско отношение и не на последно място- интересни търговски похвати за връщане на сумата при разочарование от гледката. Може би ще се запитате къде е проблема в цялата картина?

Наистина местността дава заявка за трайно заемане на място в сърцето на любителите на природата. Признавам си, като обикновени туристи, и ние бяхме запленени от магията на това прекрасно място. Разсъждавайки от позицията на специалист в тематиката обаче няма как да пропусна негативите, които имат важна роля за туристическото усвояване на региона и разкриват тенденциите и на национално равнище. В полза на тезата ми се прибавя и становището на туристически информационен център „Борино”- основен орган, отговорен за туристическата дейност на територията на общината. Нека проследим акцентите.

Оказва се, че наблюдателната площадка е само един малък повод за конфликт между институциите в региона, който изплува на повърхността сред множеството назрели в миналото. Визирайки конкретно туристическия обект, се твърди, че проблемите се концентрират около недотам регламентирана законово дейност, свързана с изграждане атракцията в защитена местност и част от горски фонд. Стопанисването на околната местност също се оказва, че е под крилото на „община в общината”, създаващо недотам положителен имидж. Опитите за справяне с негативните практики от страна на  местния туристически-информационен център остават възпрепятствани. Говорим за над 10 годишни усилия за привличане на експерти за създаване на обективна туристическа стратегия. Оказва се, че гледните точки се разминават, а интересите са водещи при създаването на въпросния документ.

Можем да обобщим, че желанието за намаляване антропологичния натиск върху туристическите ресурси среща съпротивата на вдъхновените от странични интереси отговорни лица.

Какво може да се направи?

Считам, че неминуемо, във всяка област, съществуват негативни тенденции. Смятам, че наличието на положителни обаче трябва да е мотивацията, която да превърне ситуацията във временна. А добрите практики в района съществуват и те въобще не са за подценяване. Факт е повишеният интерес и положителен темп на развитие, а всъщност туристите са най-важните фигури за засилване местната икономика. Достигането им до този магнетичен край е благоприятствано и от инфраструктурни подобрения в някои участъци. Положително впечатление ни направи новият участък до град Девин покрай Цанков камък, където пътешествието се превръща в удоволствие и блян за повече подобни трасета из родината.

От гледна точка на специализирана инфраструктура, мога да посоча удобните и надеждни указателните табели до обектите, а така също и често поставяните огледала за по-добра видимост на по-опасните участъци. Гостоприемството на местните жители пък определено се нарежда сред конкурентните предимства на района. Родопчани се славят като едни от най-сърдечните и топли хора и повярвайте ми този факт важи в пълна сила, както в Западните, така и в Източните части. Борино от своя страна служи за пример с етническата си толерантност и многообразие на традициите и тук определено можем да твърдим, че „туризмът свързва култури”. Разбира се туристическите ресурси като водеща притегателна сила са в изобилие и определено са налице затова е безсмислено да ги посочвам. Целта е разглеждане на туристическото усвояване и оценка на общата рекреационна атрактивност.

Не бих искала да бъда разбрана погрешно. Действително новите инициативи и практики заслужават адмирации. Водещо обаче трябва да бъде устойчивото туристическо развитие с всичките аспекти, които то поражда със себе си. Знаем всички и наскоро си припомнихме могъщата сила на природата, а масовият туризъм определено не е сред явленията, подобряващи състоянието й. За избягването му, разбира се, водеща роля има човешкият фактор. Ето защо смятам, че сентенцията на Джим Колинс, виден автор, бизнес консултант и изследовател, изразява и позицията ми – „Не хората са най-ценният актив, а правилните хора на правилното място”. Затова и надеждите са свързани с активността и инициативността на местното туристическо дружество  посредством създадения „Консултативен съвет по туризъм” и неговата бъдеща роля като фактор в развитието на туристическия продукт в региона.

Print Friendly