Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Сагата „Мостстрой“

Сагата „Мостстрой“

MoneyPavedRoad_1_jpg_800x1000_q100

Случаят Мостстрой красноречиво показа, че в България няма контрол, няма защита за миноритарните акционери, няма корпоративни практики, няма функциониращ капиталов пазар …

Какво се случи с най-голямата българска компания за строителство и реконструкция на мостове и мостови съоръжения и естакади съществуваща от 39г., но от 3г. като холдинг, произвеждайки чрез собствени мощности материалите, които използва за строителството?

На 6-ти октомври Мостстрой АД и три негови дъщерни дружества – Мостстрой-Пловдив АД, Мостстрой-София АД и Мостстрой-Велико Търново АД внесоха молби за откриване на производство по несъстоятелност. Публично изявление нямаше и все още не сме видяли такова от страна на официално лице от компанията … доста жалко нали? Единственото официално съобщение намерихме на сайта на компанията:

“Причина за взетото решение е, че към настоящия момент Мостстрой АД се намира в състояние на неплатежоспособност и свръхзадълженост … от 31.05.2010 г. е настъпил падежът на задълженията по сключен с Обединена българска банка АД договор за кредит, по който съдлъжници са трите дъщерни дружества, и всички суми по него са изискуеми. Поради липсата на парични средства, с които да бъде заплатен дългът е налице реална възможност за образуване на изпълнително производство срещу дружеството за принудително събиране на дължимите суми.”

Към това ще добавим, че през август тази година лизингодателят „Интерлийз” ЕАД обяви прекратяването на сключените с компанията договори за финансов лизинг на транспортни средства и лизинговите вещи бяха предадени на лизингодателя или почти пълно стопиране на оперативните дейности, плюс запор на банковите сметки на дружеството. Финансовото положение на дружеството е доста плачевно. Кампанията е с ниво на собствен капитал от мижавите 5 хиляди лева, плюс непокрита загуба от близо 9 милиона лева. Заедно с текущия (към юни 2010 г.) отрицателен финансов резултат получаваме почти 11 милиона загуба.

Веднага след отварянето на сесията на БФБ на 7-ми октомври станахме свидетели на мигновено пропадане на котировките на дружеството. Пазара отвори на ниво 1.50 лв за една ценна книга и за броени минути достигна цена 11 стотинки за акция или спад от близо 93% за акция. Пазарната капитализация на Мостстрой се стопи с над 9 милиона до 1 млн. лв. само за една седмица.

Причините за действията на Васил Божков и компания (основните акционери в инфраструктурната компания са Божков с пряко участие около 22%, Орлин Хаджиянков с близо 7%) остават с много въпросителни, като на нас ни остава само да гадаем. Нека да опитаме …

Пътят на компанията минава или през ликвидация, или през оздравителен план. Ако станем свидетели на първия вариант (след официалното обявяване на компанията в несъстоятелност) ще последва фалит на Мострой и някои от дъщерните му дружества. Какви са конкретните взаимоотношения с кредиторите няма точна информация, или по-скоро няма точна информация за паричното изражение на инвестициите, наличните средства на самите собствениците или направо казано има ли изгода да не се погасят задълженията, като кредиторите ще се нагърбят с осребряване на обезпечението (амортизирана пътностроителна техника, земя и др.), т.е. доста трудна задача. Доказателства за това нямаме, но хипотезата остава в сила.

Друга хипотеза е ако компанията предприеме оздравителен план, собствениците с по-сериозен дял лесно ще могат да придобият пълен контрол над кампанията. Това ще се осъществи при никакви разходи, напротив капиталовата печалба ще е зашеметяваща. Ще се избегне необходимостта от увеличение на капитала или директно изкупуване на доста висока цена. Въпреки че тази предположения са малко вероятни не са изключени.

Меко казано миноритарните акционери са ощетени. Внасянето на молба за несъстоятелност от страна на “Мостстрой” АД е поредното ограбване на миноритарните акционери и то по напълно легален начин. Въпреки че не бе тайна лошото финансово състояние на компанията и съмненията за скорошни проблеми това не е основание за потъпкване на правата на миноритарите. Просто е тъжно как почти всички инвестиционни посредници споделят “Изобщо не сме изненадани”, а доста миноритари бяха. Къде е сигурността на инвестиционния процес у нас – Няма я! Съгласен съм, че не само тук се случва публична компания да обяви несъстоятелност, но мисля си това е всичко друго, но не оправдание.

Тази обезценка няма да повлияе силно върху доходността на пенсионните и взаимните фондове, имащи инвестиции в Мостстрой, само защото общият дял на акциите на Мострой в тези портфейли не е голям. Това не е утеха разбира се, защото все пак покупки на книжата на компанията е имало и въпреки че не са с голям дял, в отделните портфейли, имат влияние върху общата доходност.

Как ще се разреши един от основните проблеми свързан с бъдещото изпълнение на не малкото поети вече строителни ангажименти от страна на Мостстрой е друг актуален казус за решаване. Дружството трябва да изгради 27 съоръжения по магистрала Тракия, в това число – мостове, виадукти и транспортни възли по Тракия и Хемус. Освен това предстои да изпълни ангажимента си по разширяването на пристанище Бургас. Компанията работеше и по строежа на метрото и бул. Брюксел в столицата. По основният обект Лот 4 от магистрала Тракия не трябва да се безпокоим, това бяха думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. За другите обекти нямаше допълнителни подробности. Много интересен за мен е фактът, че Мострой има вземания от държавата и то не малко, които обаче не са потърсени по процедурата през Българската банка за развитие.

Като причина за трагичното положението на Мостстрой не може да подминем и слабото управление. При този вариант излизаме от сложните схеми изложени по – горе и даваме като причина слабия мениджмънт на компанията. Дори и да е така, съвсем логично обръщам внимание към по-интересните причини. Въпреки това ако говорим за слабо управление, то не е от вчера. Т.е. изниква въпросът защо не се предприеха действия по намиране на подходящите управленци. Нима такива няма? Също така говорейки пък за кризата като причина веднага се сещам за немалкото обекти, в които дружеството участва.

Сериозни притеснения се отправят и към друга компания от кръга “Божков” – Холдинг Пътища. Пазарът оцени моментално перспективите на компанията след като по-рано тази година Холдинг Пътища се отдели от мажоритарния пакет на част от основните си дружества чрез разводняване на капитала и последвалата проверка на КФН. Проверката все още не е завършила.

Да припомним как преди малко повече от година и половина Васил Божков успя без никакви проблеми да предложи и приеме премия от близо 4 млн. лв. от Холдинг “Пътища” АД, отново по напълно легален начин. Законът отново не успя да се намеси акуратно, защото в схемата участваше непублична компания. Нужно е просто да отправим поглед към всяка една холдингова структура. Последната позволява множество машинации с цел източване на средства посредством дъщерни дружества, да не говорим ако те са непублични. Ако погледнем така коментирания чл. 114 от ЗППЦК се виждат ясно ненаказуемите прехвърляния на активи от свързани непублични компании, естествено без участието на миноритарите. За да съм по-точен дали миноритарните акционери ще участват или не няма никакво значение.

И извън границите на България също съществуват вратички от страна на мажоритарите, но на развитите капиталови пазари репутацията е изключително важно нещо и самата борса се ползва по нейното предназначение.

В заключение ще попитам … И сега накъде ??? Според Вас има ли смисъл да влагаме парите си в капиталовия пазар, да се надяваме на прозрачни корпоративни практики, да мечтаем за добра защита на миноритарните акционери и като цяло за функционираща законова рамка, да говорим за приоритет към пазара с цел бъдещо развитие, да се инвестира Сребърния Фонд на БФБ, да се национализира борсата (ще е кощунство да не спомена “с цел приватизация”), и още какво ли не … За съжаление мога да продължа още и това е най – тъжното …

Print Friendly