Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Новите предизвикателства пред специалистите по човешки ресурси

Новите предизвикателства пред специалистите по човешки ресурси

Новите предизвикателства пред специалистите по човешки ресурси

Професията „специалист по човешки ресурси” се явява отговор на все по-усиленото разглеждане на човешкия капитал като ценен организационен актив. Въпреки че все още битува отживялото понятие „трз и личен състав”, днес  по- усилено от всякога сме свидетели на активно бизнес партньорство с макро поглед върху развитието на организацията и стратегическото й управление. Затова считам, че е важно да се обърне внимание върху положителните практики и неизбежното и логично развитие на длъжността. В следващите редове ще очертая на база собствен опит и наблюдения предизвикателствата, пред които са изправени днешните практици по управление на хора.

Редица изследвания показват, че финансовите стимули вече не заемат челното място сред мотивационните фактори, особено в дългосрочен план. Този факт важи с особена тежест за бранша на информационни и комуникационни технологии /известен напоследък като „ИКТ сектор”/, чиито специалисти напоследък са определяни като „властелините на пазара на труда”. Проучванията на възнагражденията сочат, че ръстът на заплатите за сектора през 2012 година е над 7%, а прогнозите за 2013 година показват, че тази тенденция ще се запази. Ето защо за мен не е странен фактът, че тези кадри се отличават с  по-ниска лоялност и повече мобилност. За тях много по-важни фактори стават работната среда, вълнуващите и интересни проекти и балансът между професионален и личен живот. Като добавим и обстоятелството, че у нас все още има дефицит на тези кадри заради все още слабата връзка между образователните институции и динамичната бизнес среда, можем без учудваме да установим защо е толкова голям успехът на софтуерната академия на обявената за топ работодател за поредна година организация в ИТ сферата.

Наред с този креативен метод за създаване на собствени кадри, не по-малко популярни напоследък са и стажантските програми, оказващи  се едни от най-надеждните начини за привличане на талантите- мотивирани и амбицирани млади хора с потенциал и качества, които работодателят има възможност да развие според собствената си визия. Това е и един от най-разпространените напоследък похвати за позициониране на организацията като социален и отговорен работодател, наред с участието на редица специализирани национални изложения, насочени към кариерното развитие на студентите. Така на практика маркетинг и ПР звената работят във все по-тясна връзка с отделите по човешки ресурси.

От изложеното дотук става ясно, че най-голямото предизвикателство пред днешните практици е привличането на кадри отговарящи на нуждите им, повишаване на мотивацията в контекста на нематериалните стимули и социални придобивки и задържане на талантите. Специалистите стават все по-изобретателни в стремежа си да осигурят редица програми, насочени към задоволяване на вътрешната мотивация и стремежи за развитие – кариерно израстване, обучения, семинари. Най-съществената роля тук имат програмите, свързани с ангажирано поведение, идентификация с работодателя и обвързване с неговата мисия и визия.

Неслучайно отделите, свързани с управлението на хора, все по-усилено работят върху т.н „организационна култура” или разбирайте ценностите, убежденията, очакванията, неписаните правила в организацията. И резултатите не закъсняват-мерките за корпоративна-социална отговорност стават все по-находчиви и вече сме свидетели на редица иновации, постижения и отличия именно на компаниите в бранша на информационните и телекомуникационните технологии. Неслучайно призовете за стратегии за управление на човешките ресурси и ръководители на съответните звена на редица специализираните форуми попаднаха именно сред въпросните организации. Класациите за най-предпочитани работодатели също са водени от тези фирми,  за изгряваща звезда за последната година  се падна на специалист от именно от  този сектор.

Не е тайна, че първенците в тази сфера  най-силно се възползват от услугата организационно консултиране. Затова и до голяма степен благодарение на тях 2012  бе определена като година на разцвета на аутсорсинг бизнеса.  Свидетели сме вече на редица специализирани агенции за подбор на персонал и консултанти, работещи именно за нуждите на този бранш. Впрочем тук визирам и т.н „head-hunters”, наричани още „ловци на глави”. Все по-често те насочват усилията си към „кражба” на ИТ специалистите. И въпреки обвиненията към тях и употребата на израза „липса на лоялност”, считам, че не те са виновни за тези ситуации. Съгласна съм с интересната позиция, че просто друг работодател иска да осигури по-добра грижа за тези служители. Затова и тук специалистите по човешки ресурси трябва да действат решително с мерките си. За да е факт стратегическото управление обаче е нужна подкрепата им от топ мениджмънта и разбирането за тази длъжност. С други думи успешният преход от сегашния шаблон към креативното разбиране за професията.

В този контекст важна роля за развитието играе и неправителственият сектор. Тук впечатленията ми са изключително позитивни. Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси се явява една от най-активните организации, юридическо лице с нестопанска цел и дългогодишна дейност, множество проекти, ежегодни традиционни конференции и форуми, кръгли маси, семинари, бюлетини. Освен че дава възможност за обмен на добрите практики посредством посочените срещи между професионалистите, но и участва активно в представянето им в собствени специализирани издания. Ежегодните награди, които връчва пък се явяват силен мотиватор и ориентир за насоката в областта на управлението и развитието на човешкия капитал.

Поредното им ценно начинание се явява и най-важната стъпка към бягството от остарялото схващане за тази професия. Говоря за проекта по утвърждаване на „HR стандарти и сертифициране”, актуализиран активно през изминалата 2012 година. Предложените четири сертификационни нива на професията  „Управление и развитие на човешките ресурси” в България имат за цел създаване на макрорамката в отговор на последните тенденции и промени. Работа по проекта има в изобилие и тепърва предстои избор на сертифициращи специалисти и разработване на сертификационен инструментариум, но е факт, че тези дейности се явяват силна подкрепа на професията.

Днес професионалистите имат шанса да се развиват в силно динамична и предизвикателна среда. Свидетели сме на все по-линейни организационни структури,  постепенно отпадане на традиционните длъжностни характеристики и все повече работа по проекти. Именно тези дейности предполагат и все по-консултативен тип управление и скъсяване на властовата дистанция, по-малко избягване на сигурността, навлизане на културите на индивидуалистичните общества. Тук все по-ясно се очертава и новата роля на специалистите по човешки ресурси на медиатори и ключови служители, заети в организационната промяна. Същевременно те трябва да бъдат все по-креативни, инициативни и адаптивни в отговор на силно конкурентната външна среда.

Print Friendly