Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Община Златоград – визитната картичка на Смолянска област

Община Златоград – визитната картичка на Смолянска област

Община Златоград - визитната картичка на Смолянска област

У нас се провеждат редица кампании с рекламно-насърчителна дейност към българския туризъм.  Една от тях,  „99 забележителности на България” има за цел да насочи вниманието на потребителите върху традиционни български културни, природни, исторически забележителности. За 99 дни , в период до 15-ти август, участниците  гласуваха за най-предпочитаните български забележителности. Не е случаен фактът, че Златоград попада в челната десетка на любими места на българите, с които се гордеем. Почетната 8-ма позиция, определена с 135 гласа само може да ни радва. Тези резултати ни провокираха да проследим предпоставките за развитие и туристическото усвояване на този така популярен център в Източните Родопи.

Разположен в най-южната част на област Смолян, Златоград има благоприятно географско положение, с природни дадености  и условия, създаващи предпоставка за целогодишно посещение.

Туристическите ресурси, явяващи се основна притегателна сила, са налице – както  природни, така и антропогенни. Достатъчно е да споменем всеизвестният Ареален комплекс, част от стоте национални  туристически  обекти (първият и засега единствен частен етнографски ареален комплекс ). Сградата на най-старата поща в България и килийното училище, пък са поставили началото на просветно-образователното дело в Родопите.

Инициативите за развитие на културния туризъм се поддържат и в сегашния момент. Сред последните любопитни от тях бе възстановката „Един пазарен ден в стария Златоград”, спомагаща за изучаването на бита и традициите на българските и съседните гръцки жители. В края на октомври в Смолян  пък бе проведено 8-то издание на международното туристическо изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона”. Форумът има значение за представянето на потенциала и перспективите на Родопския регион.

Навръх празника на Златоград-19.11.2011 година, пък предстои провеждането на  културното мероприятие „На Балканска скара в Златоград”- събитие, допълващо културния календар на града. Наред с това Златоград има и  потенциал  за обособяване в средище  на Еко туризма. Не е случаен фактът, че американски инвеститори  обръщат внимание и целят вливането на инвестиции в този регион. Самият американски посланик  у нас, Джеймс Уорлик,  изрази надежда за развитие в тази насока. Освен това не бе пропуснато и поздравлението му за успеха на общината в усвояването на средства по програми на Европейския съюз. Говорим за спечелени и въведени в изпълнение обществени поръчки  за редица дейности. Несъмнено сред тях водещо значение има инфраструктурата до родопското градче. Оказва се, че Златоград получава нужната подкрепа в лицето на държавата. Общината е спечелила редица тръжни процедури, като по този начин е обезпечила едно от най-важните пера в туристическия бранш-транспортната достъпност. Въпреки че районът е отдалечен от летищата и магистралите, от най-развитите дестинации за престой на чужденци (Черноморското крайбрежие, София, Боровец, Банско) и е достъпен единствено по шосеен път, тези факти не се явяват пречка за него. Изграден е чисто нов участък на пътя между отсечката Минерални бани, преди Хасково, до Кърджали. Същевременно близостта до курорта Пампорово създава потенциални възможности за генериране на чуждестранни потоци – факт, подсилен и от съвпадането на южната граница на общината с държавната ни граница с Гърция.

Нека обаче проверим доколко усвояването на този потенциал е налице.

Данните за ранг по-нисък от ниво област се оказа, че се набират трудно. Опцията с Националния статистически институт удари на камък при опита ни за електронен достъп  до статистика- проблем, който предстои да опишем в друга тема. Опитахме да се снабдим с информация и от друга държавна институция- Геолого-географски университет на СУ „Св.Климент Охридски”, разполагащ с богат фонд от издания. Актуални данни, предоставени от НСИ обаче не се намират към момента. За целите на изследването се обърнахме и към Туристическия информационен център на Златоград, който обаче не набира данните за туристическо предлагане, но пък бе така отзивчив да ни препрати към друга институция, оторизирана да борави с тях- Общинска Администрация Златоград. При нея информацията се предоставя, следвайки Закона за достъп за обществена информация – процес, при който следваше да загубим доста време , а пък и средства. Ето защо решихме да интерпретираме статистиката за ранг област.

За 2010 година НСИ дава информация за общ брой от 368 средства за подслон и места за настаняване за област Смолян. Тези данни се явяват повече от тези на област Пловдив и Пазарджик взети заедно. Същевременно броят на леглата  е 12 952- над 1/3 от общия брой за Южен Централен район. За сравнение в столицата са 13014. Виждаме, че Смолянска област е сред първенците  в страната. За тази статистика допринася курортът Пампорово с близо 5,5 хил легла. Останалата бройка от близо 8000 се разпределя между останалите населени места в Смолянска област с презумцията, че Златоград участва със значителен дял в нея. Каквито и да са данните обаче, едно е ясно-Златоград се очертава като визитната картичка на Смолянска област.  Интересът е факт, базата се увеличава, а и инфраструктурата е налице. Какво прави държавата за популяризирането на този интересен кът в планината на Орфей? Присъствието в Интернет пространството в днешно време е задължително условие за успешен бизнес. Като основен маркетингов инструмент, web сайтът се явява водеща величина. От голямо значение са дизайнът, неговото оформление, включването на графични субекти, удобен интерфейс и препратки към други страници.

Накратко ще проследим характеристиките на електронните адреси от държавни институции, заети със задачата да популяризират туристическата дестинация Златоград. Това са Общината, „Регионално сдружение Златоград” и Регионална туристическа асоциация „Родопи”, а съответните им електронни портали са: http://www.zlatograd.bg/; http://www.eac-zlatograd.com/bg/home/ и http://www.rodopi-bg.com/bulgarian/accomodation/zlatograd.shtml

Говорейки за качество на навигационните техники трябва да отбележим, че логическата структура и графична концепция на сайтовете спомагат изграждането на дружелюбен интерфейс, който от своя страна благоприятства по-лесната навигация в системата.

От гледна точка на цялостното използване на характеристики в програмния код и трите институции бележат сравнително слаби резултати. Недостатък при всичките системи се явява липсата на възможност за поява на по-предни позиции при търсене по ключови думи в google по простата причина, че липсват такива в view source. Липсата на ключови думи и автор при тях донякъде се компенсира с адекватното и изчерпателно заглавие и описание при сайта на „Регионално сдружение Златоград”.

Практиката показва, че успешната реализация на даден продукт зависи в огромна степен от интернет средата, особено за чуждестранните туристи. Ето защо електронните марки изиграват съществено значение за грабване и задържане на вниманието на потенциалния турист.

Важно обаче при всички положения е да се подобри системата за електронен маркетинг на национално равнище с цел по-ефективно привличане на туристически контингент в този магнетичен край на България.

Print Friendly