Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Oбучение на тема “Problem solving”

Oбучение на тема “Problem solving”

На 24 юни екипът на Brain Workshop Institute в лицето на Евелина Проданова, Теодора Трифонова, Тома Стайков и Георги Мишков проведоха обучение на младежката организация YEN/HP на тема “Problem Solving”. Присъстващите имаха възможност да обогатят знанията си и да получат практически съвети за справяне в проблемни ситуации. Тома Стайков разгледа темата през призмата на младия предприемач и сподели ценния си опит за разрешаване на проблеми в работното ежедневие, след което запозна аудиторията със своите методи за предотвратяване на потенциални проблеми.

Теодора Трифонова представи юридическата страна на разрешаването на проблеми и правните механизми да се справим със заплетени ситуации и да защитим правата си. Породи се интересна дискусия за бъдещето на правната система и доверието на гражданите в съдебните институции. Обсъдиха се и извънсъдебните способи за разрешаване на проблеми.

Евелина Проданова грабна за пореден път вниманието на аудиторията с разчупен и поглед върху темата, като представи интерактивни видео материали и породи активни дискусии. Не на последно място Георги Мишков впечатли участниците в обучението с практически задачи и примери и представи своята гледна точка по темата.

Благодарим на всички за отделеното време и за активното участие, за нас беше удоволствие!

Print Friendly