Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Семинар „Как да инвестираме умно“

Семинар „Как да инвестираме умно“

Кузман Илиев и Владимир Сиркаров проведоха семинар на тема „Как да инвестираме умно“, пред YEN Bulgaria HP

В рамките на близо 2 часа, Владо и Кузман, представиха основните принципи на „австрийската“ икономическа школа и тяхното използване в управлението на личните спестявания.

Владо проследи същността и проблемите в днешния модел за калкулиране на инфлацията. Разликите между “австрийския” поглед и мейнстрийма, генезисът на паричната политика и “Ефектът на Кантион” бяха част от подтемите.

Той, също така, навлезе в конкретика относно структурата на днешната банкова система и защо банкирането с частични резерви е фундаментално нестабилна система. Владо разкритикува общия принцип на гарантиране на депозитите, предлагайки устойчиви алтернативи.

Кузман започна с ефектите от инфлационните процеси върху нашите спестявания, а веднага след това разясни основните типове активи, в които всеки от нас може да инвестира. Той даде описание на това как функционира финансовата система и как може да идентифицираме кога даден сектор се балонизира. Кузман разгледа как може да подредим финансовите си цели, пояснявайки нетната стойност като ориентир за финансовото състояние на персонално ниво.

Благодарим на екипа на YEN Bulgaria HP, както и на изключително интелигентната аудитория!

Print Friendly