Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Семинар на тема „Employer branding”

Семинар на тема „Employer branding”

На 27.10.2015г. служители на технологичната компания Hewlett-Packard имаха възможност да проследят семинар на тема „Employer branding”. Съвместният проект на Brain Workshop Institute и YEN Bulgaria HP бе представен от лекторите Теодора Трифонова и Йоанна Георгиева, които потърсиха отговор на въпроса „каприз или необходимост е стратегията за изграждане на работодателска марка в днешната действителност“.

Засегнати бяха глобалните тенденции в управлението на хора, дефицитът на кадри и ролята на държавните институции в процеса на промотиране достойнствата на компаниите. Посредством анализи, дебати и казуси, участниците се обединиха около идеята за свободен пазар и възможности за иновативни практики от корпоративния свят за успешно привличане на все по-трудно откриваемите служители. Сериозен фокус се обърна и на тенденциите в подбора и дигиталното пространство, което излиза на преден план за бъдещата работна сила.

Участниците научиха основните насоки при създаването на ефективна стратегия в социалните медии, предимствата и най-актуалните тенденции в различните платформи. Акцент се постави и върху процеса на планиране, анализ, измерване на резултатите, както и на успешните примери от бизнес практиките.

IMG_20151027_092213

IMG_20151027_092103

12181807_10153408859178171_1853055377_n

804527_10153408859028171_95060791_n

804527_10153408859028171_95060791_

Print Friendly