Христиан Даскалов

Христиан Даскалов

 525450_512220578813655_28039246_n
Христиан Даскалов е експерт по икономически политики към Brain Workshop Institute. Автор е на книгата „Стейкхолдър мениджмънт – проекти, програми и стратегии във висшето образование, науката и иновациите“.

Бакалавър по икономика, публична администрация и магистър по управление на проекти, финансирани по фондове и програми на ЕС от Нов български университет. Със специализации в сферата на организационното развитие (NBU School of Management), управлението на европейски и международни предприемачески проекти (American University in Bulgaria) и управлението на глобални финансови и икономически рискове (Sofia Business School).

Практическото си обучение в анализа на публични политики е придобил в Администрацията на Президента на Република България, Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската стопанска камара.

Професионалният си опит в сферата на стейкхолдър мениджмънта е натрупал като ръководител на онлайн проекти за корпоративния и публичен сектор, асистент-координатор за ЮИЕ в международна консултантска фирма и като специалист по управление на бизнес процеси в екипа по стратегическо развитие и трансформация на глобална IT компания.

С богат опит в управлението на екипи и проекти в академичния и обществен сектор, натрупан в периода 2005-2014г. като основател и председател на граждански организации и мрежи за партньорство. С награда за принос в развитието на националните студентски политики от националния приз „Студент на годината“.

Print Friendly