Йоанна Георгиева

Йоанна Георгиева

 553009_512220778813635_1188148619_n
 Йоанна Георгиева е родена през 1987 г. в гр.София. Средното си образование завършва в специализираната гимназия с преподаване на чужди езици и мениджмънт – 31 „СУЧЕМ“ Иван Вазов, гр. София. Владее френски и английски език. Йоанна е дипломиран бакалавър по специалност „Туризъм” в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по програма по Бизнес администрация-управление на човешките ресурси в същото учебно заведение.

От 2009 година поддържа трудови отношения във водеща френска компания, чиято сфера на дейност е осигуряването на мотивационен инструмент за човешкия капитал. Позицията и в отдел „Човешки ресурси“ оказва решаващо влияние за бъдещите й амбиции. Опитът и интересите й затвърждават и гледната й точка за развитието на таланти като водеща дейност в стратегическото управление. Наред с нейната проактивност, е благодарна, че попада в силно динамична среда, в която успява да разшири кръгозора си и да натрупа опит и разнообразни умения в различни, но същевременно допълващи се дейности.

През 2014 година разбиранията й за новата роля на специалистите по управление на хора я отвеждат в eдна от водещите компании в сектора на бързооборотните стоки. Бидейки част от семейството на позиционирана в Амстердан група, тя има възможност да участва в множество проекти, допринасящи за развитието на организационната култура като ценен инструмент в процеса на привличане и задържане на хората, допринасящи за добавената стойност на организациите.

Проектът Brain workshop Institute за нея се явява естествено продължение на темата за личностно развитие, предоставящ свобода на предприемаческия й дух. Мотивирана е да сътрудничи с инициативни личности или т.н „таланти”, отстояващи своите позиции, независимо от сферата на дейност, в която се развиват. Страстта на Йоанна към индустрията за отдих и туризъм, аналитичната и критична мисъл, я водят към разсъждения върху усвояването на  един от най-бързоразвиващите се отрасли в световен мащаб и в частност българската туристическа дестинация.

Споделяйки мисълта на Джим Колинс „Не хората са най-ценният актив на компанията ви, а правилните хора на правилното място”, счита че именно човешкият фактор е водещ в сферата на услугите, а стратегическото управление и организационната култура са решаващи за състоянието на сектора. Ето защо поставя акцент върху алтернативните туристически форми и иновационния потенциал  като ключови фактори за устойчиво развитие и засилване на конкурентоспособността. Възгледите си защитава на студентски конференции, за чието участие бива номинирана с награда „Еврика” за студентско научно творчество от Българската камара за образование, наука и култура.

Смята, че най-ефективно оползотвореното време е в туристически пътешествия и затова за нея с пълна сила важи максимата „човекът е човек когато е на път”. Горда е с приятелите си и цени високо точните и искрени хора. Отделя време и на четенето на книги и не пропуска спорта като важна част от ежедневието й.

Print Friendly