Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Steve Jobs’s Top 10 Rules For Success

Steve Jobs’s Top 10 Rules For Success

Print Friendly