Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Същност и генезис на паричните системи

Същност и генезис на паричните системи

Владимир Сиркаров представя същността и генезиса на паричните системи в рамките на втората част от неговата видеолекция от летния онлайн курс по повод 15 години Investor.bg

Print Friendly