Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged анализ

Стейкхолдър мениджмънт във висшето образование, науката и иновациите, Христиан Даскалов

В изданието, първо по рода си за българския книжен пазар, посветено на партньорството между заинтересованите страни от публичния, частния, граждански и академичен сектор, са анализирани […]

Научи повече