Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged аутсорсинг

Балон ли е аутсорсинг индустрията у нас?

Балон ли е аутсорсинг индустрията у нас?

Парадоксално в нашето съвремие се срещат не само скептици, но и върли противници на технологичните иновации и бизнес решения. Шокиращите примери не липсват – сред […]

Научи повече

Employer branding – каприз или необходимост в днешната бизнес реалност?

Employer branding - каприз или необходимост в днешната бизнес реалност?

Измина известен период от време от последната ми публикация, свързана с възхода на аутсорсинг индустрията и позицията ми, насочена към човешкия капитал като най-важен елемент […]

Научи повече

Човешкият капитал – фактор за възхода на аутсорсинг индустрията

Човешкият капитал - фактор за възхода на аутсорсинг индустрията

Все по-сериозна скорост в световен мащаб набира аутсорсинг индустрията, чиято концепция е свързана с взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за […]

Научи повече

Цената на грешния подбор

Цената на грешния подбор

В днешната действителност все по-усилено интелектуалните активи играят ролята на конкурентно предимство за организациите. Човешкият капитал от своя страна се явява една от основните предпоставки […]

Научи повече