Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged Бангладеш

Emerging markets – или как се раждат новите икономически центрове

Emerging markets – или как се раждат новите икономически центрове

Винаги съм бил силно впечатлен от отпечатъците, които историята оставя върху икономическото развитие на света. Удивително изглежда как малки, неразвити градове успяват да се превърнат […]

Научи повече