Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged банков корпоративизъм

Теория на конспирацията

Теория на конспирацията

Hастоящата статия беше изготвена от съвместните усилия на Кузман Илиев и Владимир Сиркаров. Съкратената версия на статията беше публикувана в списание Мениджър (месец ноември, 2012). […]

Научи повече