Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged дефицит по текущата сметка

Америка – страната на ограничените възможности

 Америка – страната на ограничените възможности

Съединените американски щати все още са най-голямата световна икономика. Все още Ню Йорк е лидерът на световната финансова сцена. Защо и до кога? … въпроси […]

Научи повече