Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged интелектуален капитал

Човешкият капитал – фактор за възхода на аутсорсинг индустрията

Човешкият капитал - фактор за възхода на аутсорсинг индустрията

Все по-сериозна скорост в световен мащаб набира аутсорсинг индустрията, чиято концепция е свързана с взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за […]

Научи повече