Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged колективизъм

Трудовите ценности като база за професионалното представяне

Трудовите ценности като база за професионалното представяне

Мотивацията се явява основната движеща сила към постигането на определени цели. Оказва се, че значително по-трудно е нейното дефиниране и поддържане в организационен аспект, особено […]

Научи повече