Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged маркетинг

Marketing for hospitality and tourism”, Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makens

The most widely used Hospitality marketing book—this four-color leader is comprehensive and innovative, managerial and practical, state-of-the-art and real-world. Building on the authors’ expertise, it […]

Научи повече

Качеството в туризма през призмата на човешките ресурси и организационната култура

 Качеството в туризма през призмата на човешките ресурси и организационната култура

В контекста на широко коментираната тема за мотивацията на човешкия фактор, бих искала да обърна внимание към туристическия сектор, представяйки една по-различна гледна точка за […]

Научи повече

Ролята на дигиталния маркетинг в туризма

Ролята на дигиталния маркетинг в туризма

Едва осъзнали необходимостта от маркетинга като водещ инструмент за устойчив тренд на развитие, масата от организации бързо трябва да влязат в крак с новата вълна […]

Научи повече