Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged минерална вода

Балнеотуризмът – алтернатива на масовия туризъм

 Балнеотуризмът - алтернатива на масовия туризъм

Туристическият продукт представлява съвкупността от туристически услуги, предлагани на гостите в един или няколко категоризирани туристически обекти. До неговото потребление обаче се стига посредством туристически […]

Научи повече