Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged наблюдение на птици

Орнитоложкият туризъм в България

Орнитоложкият туризъм в България

Наблюдението на птици или „бърдуочинг” е вид познавателен туризъм, който в последните години се развива със сравнително бързи темпове. За България традициите в този вид […]

Научи повече