Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged он-лайн

Ролята на дигиталния маркетинг в туризма

Ролята на дигиталния маркетинг в туризма

Едва осъзнали необходимостта от маркетинга като водещ инструмент за устойчив тренд на развитие, масата от организации бързо трябва да влязат в крак с новата вълна […]

Научи повече