Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged организационно развитие

Качеството в туризма през призмата на човешките ресурси и организационната култура

 Качеството в туризма през призмата на човешките ресурси и организационната култура

В контекста на широко коментираната тема за мотивацията на човешкия фактор, бих искала да обърна внимание към туристическия сектор, представяйки една по-различна гледна точка за […]

Научи повече