Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged пазар на ценни книжа

История на борсовата търговия

История на борсовата търговия

Възникване на борсовата търговия Развитието на търговията през средновековието налага обособяването на основни центрове (тържища) за търговски операции, където се сключват сделки с качествено еднородни […]

Научи повече