Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged правителствен дълг

Кой е „най-опасният” начин за финансиране на правителството, според теорията на свободата?

Кой е „най-опасният” начин за финансиране на правителството, според теорията на свободата?

Правителствата и криминалните банди — за разлика от всеки мирен субект в икономическия живот — финансират своите дейности чрез принуда и насилие. В контраст с бандитите и криминалните субекти […]

Научи повече