Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged природна катастрофа

Сигурността като основен фактор за туристическо развитие

Сигурността като основен фактор за туристическо развитие

Туристическият сектор, като една от най-динамичните индустрии в световен мащаб, е пряко зависим от наличието на туристически ресурси и необходимата обща и туристическа инфраструктура. Освен […]

Научи повече