Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged проактивност

7 Habits Of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change”, by Stephen R. Covey

Stephen Covey, an internationally respected leadership authority, realizes that true success encompasses a balance of personal and professional effectiveness, so this book is a manual […]

Научи повече

Проактивните хора – изискването на новото време

Проактивните хора – изискването на новото време

Какво означава да бъдем проактивни и да инвестираме в себе си? И защо това е толкова дискутирано в информационното пространство? Дали е единствено в полза […]

Научи повече