Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged самооценка

Чувство за самоефикасност и как да повишим професионалната си ефективност

Чувство за самоефикасност и как да повишим професионалната си ефективност

Имали ли сте момент, в който работите, вършите различни и много на брой задачи и все пак се чувствате неефективни, непродуктивни? А моментите, в които […]

Научи повече