Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged Танзания

Танзания като туристическа дестинация

Танзания като туристическа дестинация

В наши дни туризмът играе значима роля в световната икономика. Когато, обаче, се касае за бедна африканска държава тази роля е далеч по-значима. Туризмът е […]

Научи повече