Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged човешки капитал

Семинар на тема „Employer branding”

На 27.10.2015г. служители на технологичната компания Hewlett-Packard имаха възможност да проследят семинар на тема „Employer branding”. Съвместният проект на Brain Workshop Institute и YEN Bulgaria […]

Научи повече

Човешкият капитал – фактор за възхода на аутсорсинг индустрията

Човешкият капитал - фактор за възхода на аутсорсинг индустрията

Все по-сериозна скорост в световен мащаб набира аутсорсинг индустрията, чиято концепция е свързана с взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за […]

Научи повече

Цената на грешния подбор

Цената на грешния подбор

В днешната действителност все по-усилено интелектуалните активи играят ролята на конкурентно предимство за организациите. Човешкият капитал от своя страна се явява една от основните предпоставки […]

Научи повече