Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged човешки ресурси

Roadmap to strategic HR, by Ralph Christensen

„It is easier to conceptualize, conceive, and write about utopia than to actually make it happen. Thirty years ago, when some of us chose to […]

Научи повече

Актуални проблеми на бизнеса и управлението на човешките ресурси: Необходимата иновация

Актуални проблеми на бизнеса и управлението на човешките ресурси: Необходимата иновация

Глобализацията е тема на множество дискусии в медийното пространство всеки ден. Дали и как влияе върху бизнес средата, какво се изисква от компаниите, за да […]

Научи повече

Новите предизвикателства пред специалистите по човешки ресурси

Новите предизвикателства пред специалистите по човешки ресурси

Професията „специалист по човешки ресурси” се явява отговор на все по-усиленото разглеждане на човешкия капитал като ценен организационен актив. Въпреки че все още битува отживялото […]

Научи повече

Качеството в туризма през призмата на човешките ресурси и организационната култура

 Качеството в туризма през призмата на човешките ресурси и организационната култура

В контекста на широко коментираната тема за мотивацията на човешкия фактор, бих искала да обърна внимание към туристическия сектор, представяйки една по-различна гледна точка за […]

Научи повече