Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged човешкото действие

Фундаментите на Австрийската икономическа школа

Фундаментите на Австрийската икономическа школа

1) Човешкото действие и праксеологията Едно от най-значимите събития, което промени из основи икономическата наука, е маржиналната революция от средата на 70-те години на 19-ти […]

Научи повече