Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Posts Tagged community tourism

Междукултурните взаимоотношения в туристическата индустрия (Втора част)

 Междукултурните взаимоотношения в туристическата индустрия (Втора част)

Втората част на разработката касае въпроси свързани с туристически посещения на дестинации, станали обект на природно бедствие. На пръв поглед разглежданата тема няма нищо общо […]

Научи повече

Междукултурните взаимоотношения в туристическата индустрия (Първа част)

Междукултурните взаимоотношения в туристическата индустрия (Първа част)

Настоящата статия е фокусирана върху различните гледни точки и неодобрението, които възникват когато говорим за посещения на изолирани места от нашата планета, където живеят своя […]

Научи повече