Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

This is Bulgaria (official trailer English version)

This is Bulgaria (official trailer English version)

Print Friendly