Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Туристическата индустрия през 2020 година

Туристическата индустрия през 2020 година

Туристическата индустрия през 2020 година

Като социално-икономическо явление от 20-ти век, през последните десетилетия туризмът се превърна в един от най-бързоразвиващите се сектори в световната икономика. Дали ще се запази тази тенденция и ще бъдем ли свидетели на още по-голяма експанзия на социалния феномен, отговор на тези въпроси дава Световната Туристическа Организация.

Визията за туризма за второто десетилетие на 21-ви век включва прогнозата на Световната туристическа организация за 25 години като базова се явява 1995 година.  Въпреки динамичната ситуация в индустрията през последните години, Световната асоциация се придържа и в този момент към дългосрочната си прогноза. Практиката до този момент показва, че периоди на бързи темпове на развитие (1995, 1996, 2000 година) се редуват с по-слаби ( 2001-2003 година). Затова и можем да считаме за адекватно отстояването на дългосрочната визия.

Към настоящия момент ситуацията се характеризира с 935 млн. пристигания в световен мащаб, като се отчита по-слаб ръст на утвърдените дестинации и по-бързи темпове при развиващите се. Същевременно приходите достигат 919 млрд $ или 7 % ръст спрямо предния отчетен период.

Европа е лидер с 471 млн. пристигания, следвана от Азия и Северна и Южна Америка. Същевременно Старият континент е на дъното на класацията в темповете на растеж с 3 %, а лидер по този показател се явява Азия. Въпреки тези факти Европа продължава да е водеща и като емитивен, и като рецептивен пазар на световната туристическа сцена.

Дали това е и тенденцията, която отчита Световната туристическа организация? Нека проследим прогнозите …

Предвижда се, че пътуванията ще достигнат 1,6 млрд до 2020 година. В топ 3 на рецептивните пазари ще се настанят Европа с 717 млн. туристи , следвана от Източна Азия и Северна и Южна Америка с общ брой пътувания близък до европейския. Досегашните 55 % пазарен дял на Европа ще спаднат до 46 %, но въпреки това се очертава да заема водещи позиции. Очаква се нарастване на презокеанските пътувания и промяна съотношението  вътрешнорегионални: междурегионални пътувания на 76:24 (стопяване разликата в полза покачване на вторите).

Ще  продължи включването на нови туристически територии  и уравновесяване пропорцията  утвърдени:нови дестинации ( през 50-те години  97 % от туристическите посещения са в традиционни региони). Същевременно глобализацията ще се повиши и при туристическите ресурси, подкрепена в голяма степен от инициативата на ЮНЕСКО за опазване на Световното културно и природно наследство. Увеличаване ще има и при хоризонталната и вертикална интеграция в хотелиерството и ресторантьорството със силен инструмент интернет и електронният маркетинг.

Всички тези очаквани тенденции би било хубаво да се случат в контекста на повишаване качеството на туристическото предлагане, съпроводено от отговорна и устойчива туристическа политика.  Да се надяваме, че тези думи няма да останат в графата пожелания.

Източник : http://unwto.org/en

Print Friendly