Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Какво знаем за пазара на труда?

Какво знаем за пазара на труда?

На 23.02.2015 Brain Workshop Institute проведе поредния си семнар пред прекрасната аудитория от YEN Bulgaria/Hewlett-Packard. Нашият колега Явор Алексиев изнесе семинар на тема „Какво знаем за пазара на труда?“

Семинарът предостави на участниците добра теоретична основа за правилното разбиране на процесите на пазара на труда в България и по света. Разгледани бяха различните видове безработица, както и причините за тяхното възникване. Специален акцент беше поставен върху младежката безработица и върху нейната честа мисинтерпретация.

Вторият водещ акцент беше регионалното развитие на пазара на труда в страната и причините за изоставането на някои региони от протичащия процес на възстановяване. Накрая беше анализиран ефектът на политиката по доходите върху заетостта при нискоквалифицираните работници и ролята на лошите политики за увеличаването на структурната безработица.

20150223_151617

20150223_151618

20150223_154942_LLS

20150223_155000_LLS

20150223_155703

Print Friendly