Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Какво знаем за заплатите и данъците?

Какво знаем за заплатите и данъците?

На 28.01.2015 нашият колега, от Brain Workshop Institute, Явор Алексив проведе семинар на тема „Какво знаем за заплатите и данъците?“. За пореден път Институтът ни имаше удоволствието да се срещне с аудиторията от YEN Bulgaria/Hewlett-Packard.

Семинарът имаше за цел да разшири познанията на участниците в сферата на личните, корпоративните и публичните финанси. В частност той даде отговор на въпроси като: „Колко високо е реалното данъчно бреме в България”, „Как е структурирана работната заплата и как се изчисляват дължимите данъци”, „Данък ли са осигуровките” и други. В детайли беше разгледана структурата на данъчната система в страната ни, както и част от нейната история.

Print Friendly