Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Youth to Business 2013

Youth to Business 2013

Youth to Business е най-голямото бизнес събитие в глобалната мрежа на студентската организация AIESEC и темата тази година ще бъде: „Предприемачество в България“. Главната цел на проекта е да се създаде диалог между младежта и бизнеса, да покаже на младите хора в България различни възможности, да ги мотивира да потърсят начини за осъществяване на своите идеи и да увеличи осведомеността им по важни обществени въпроси.

Организатор на събитието бе AIESEC – най-голямата международна студентска неправителствена организация. Тя присъства в повече от 110 страни, в различни университети от най-големите до най-малките (общо в 2 400 университета), също така има над 60 000 членове и присъства в международната история от 65 години. AIESEC се стреми да развива потенциала на младите хора и да развива техните умения, както и да им дава възможности за лидерски опит. Това се прави успешно чрез членската програма, където всеки изявил желание и приет в организацията подпомага развитието на екипи в различни сфери като рекламата, продажбите, финансите, правене на проекти.

Нашите колеги, Кузман Илиев и Владимир Сиркаров бяха лектори на събитието. Кузман представи темата „Предприемачеството през призмата на икономическата теория“. Владо разгледа темата „История и генезис на предприемачеството от Маркс до днес“.

Пълна информация за изминалото събитие може да намерите ТУК

Print Friendly