Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Home

inflation2

Инфлацията – инструментът за репресия

Автор: Владимир Сиркаров / Дата: 07.12.2016

Съществува голяма разлика в дефиницията на понятието инфлация, в контекста на различните икономически течения. Широко възприетата трактовка за това какво представлява инфлацията се базира на общите ценови изменения на стоките и услугите. Ако се придържаме […]

Повече

newbusiness123

Процес на формиране на организационни ценности

Автор: Евелина Проданова / Дата: 18.07.2016

Причините за провала при компании от различен характер са често обект на изследване. Резултатите посочват, че основна сред тях е пренебрежението към организационната култура. Установена е връзка между измеренията на организационната култура и […]

Повече

Draghi121

С хеликоптера на ЕЦБ в страната на чудесата

Автор: Кузман Илиев / Дата: 10.06.2016

ЕЦБ продължава процеса на наливане над 1 трилион евро парична база на пазарите, а търговските банки в Европа не кредитират достатъчно. Натрупани грешки и проблемни заеми в кредитните им портфейли, както и нежелание на самите компании да трупат нов, макар и евтин дълг, […]

Повече

Кои сме ние ?

Brain Workshop Institute е организация, общност и професионална мрежа от млади и търсещи хора. Събираме се заедно за да обменяме професионален и академичен опит, да изграждаме контакти и приятелства, да споделяме експертиза и ноу-хау. Институтът е НПО, което е създадено на 10.10.2010 г.

Експертиза и Услуги

Вътрешно-фирмени семинари и обучения

Институтът предлага семинари, обучения и тренинги с практическа насоченост и цел повишаване на личностната и корпоративна култура

Образователни курсове

Институтът предлага специализирани образователни курсове, ориентирани към развиването на практически умения и повишаване на познанията в различни направления

Консултантски услуги

– Икономически изследвания, Макроикономически анализи
– Финансови услуги
– Инвестиционен мениджмънт
– Организационно и личностно развитие
– Стейкхолдър мениджмънт
– Правни консултации и услуги
– Международна стандартизация

Запитване Контакт
Stakeholder Management_200x300
BookCoverImage
kor_hoppe - jpeg
51-iFh6UHBL