ПРЕДСТАВЯНЕ

BRAIN WORKSHOP INSTITUTEBrain Workshop Institute е замислен като общност от съмишленици. Той е среда на смели, интересни, забавни и иновативни хора, които обичат действието, искат да се развиват, да учат и да използват потенциала си. 


 

Практически институтът е организация, която създава условията на хора с разнообразен професионален и житейски опит: 


 

- да споделят знанията си

 

 

- да намират други стойностни и мислещи хора


 

- да създават професионали мрежи, контакти и приятелства


 

Brain Workshop Institute е платформа за представяне на качествени идеи, място където човек може да събере енергия и различни гледни точки, да срещне бъдещи бизнес-партньори.


 

Институтът подкрепя и насърчава смелите и обмислени идеи и проектите с добавена стойност. За целта членовете му намират пълна институционална опора в инфраструктурата, създадена от института, както и в моралната, логистична и професионална подкрепа на другите членове.


 

Формите, чрез които това може да се случва са следните:


 

1) Месечни дискусии - всеки месец може да се организира дискусия на важна обществено-значима тема от икономическия, политическия, бизнес или светския живот както в България, така и в света.


 

2) Регулярни презентации - Членовете на института могат да избират специфични професионални теми от сферата на своята компетенция, като в последствие подготвят кратки презентации, в които да се хвърля светлина върху коментираните проблеми. Целта е експертизата на всеки един от членовете да влезе в полза на другите, както и самият лектор да трупа полезен опит като „говорене пред публика”, „подготовка и изнасяне на презентация и  прочие”. Несъмнено подобен подход би имал добавена стойност - както от професионална, така и чисто информативна гледна точка. 


 

3) Анализи/коментари – При желание и интересна тема, от страна на членовете, може да се ползва сайтът на института (www.brain-workshop.org) за качването на анализи и коментари. Разработките могат да са както в писмен, така и във видео формат.


 

4) В хода на дебатите може да се зародят бизнес-идеи, които впоследствие да бъдат реализирани на практика чрез института или отделни негови членове.


 

5) При желание на членовете, по дадена тема, могат да се изработват доклади с логото на института, като предимството на подобен подход е, че даден проблем може да бъде пречупен през различните професионални и научни ъгли на различните членове. Това ще даде пълнота и всеобхватност, за която могат да мечтаят не един и два професионални Институти. 


 

6) Организация на събития – конференции, семинари, обучения, чужди гост-лектори, медийно отразяване. Институтът ще направи контакти с чуждестранни институти, неправителствени организации, университети, чрез които ще достигнем до широк кръг от лектори от цял свят - доказани имена и професионалисти в сфера на бизнеса, маркетинга, правото, икономиката, политиката и прочие.


 

7) Изследвания по дадени проблеми могат да бъдат изготвяни и по поръчка на компании, други НПО-та, публични органи или частни лица.


 

Добрият екип, стабилната структура и организация, импулсът на отделните членове дават резултат, благодарение на който може да се кандидатства за различни форми на финансиране на дейността на Института. 


 

Всички приходи от дейността на организацията ще бъдат реинвестирани в нея, с цел разрастване и подобряване на качеството на работа. 


 

Върховен орган на Brain Workshop Institute е Общото Събрание. Управителен орган на Института е Управителният съвет, който се избира от ОС. Общото събрание се състои от учредителите на института. Всички членове имат ясно определени права и задължения. 


 

Цялата информация за правата и задълженията на членовете, за работата на Общото събрание и Управителния съвет, както и процедурите по приемане на нови членове може да разгледате в Устава на Института.
ЕKИП

 
1 Биография на Теодора Трифонова
2 Биография на Тома Стайков
3 Биография на Георги Мишков
4 Биография на Евелина Проданова
5 Биография на Мартин Илиев
6 Биография на Валентина Хаджийска
7 Биография на Кузман Илиев
8 Биография на Владимир Сиркаров
9 Биография на Йоанна Георгиева
10 Биография на Явор Алексиев
11 Биография на Александър Терзийски
12 Биография на Явор Качаров
13 Биография на Христиан Даскалов
Трябва ли кабинетът "Орешарски" да подаде оставка ?
 
Банер

Нови клипове