"Три години след фалита на Lehman Brothers. А сега накъде?"
ПДФ Печат Е-мейл Написано от Владимир Сиркаров | Сряда, 18 Януари 2012 23:52   

  

На 11.01.2020 се проведе първата от серията икономически конференции, запланувани от института за икономически и политически анализи „Brain Workshop Institute”. Събитието се реализира с подкрепата на Студентския съвет на Нов Българския Университет.

Конференцията премина под надслов "Три години след фалита на Лемън Брадърс". Основните акценти бяха свързани със състоянието на финансовия сектор три години след краха  на инвестиционната банка-гигант, а именно: значителните промените в икономико-финансовата теория; фундаменталните предизвикателства пред разбирането на новата и нестабилна финансова реалност, в която оперират икономическите агенти; перспективите и рисковете за реалната икономика в подобни условия.

Пред пълнатата амфитеатрална зала на НБУ се изправиха лектори с различен опит, поглед и обяснение за едни или други „кризисни аспекти” на актуалната икономико-финансова обстановка. Резултатът беше: живи и динамични презентации, гарнирани с проницателни и точни коментари от страна на публиката.

Още в самото началото на конференцията, изтъканият професор по финансова математика, бивш председател на Държавна комисия по ценните книжа (КФН) и модератор на събитето, професор Радослав Цончев, зададе тон на взиамна толерантност, излушване и аргументация. Поставяйки ясни посоки на мислене и конкретни акценти професорът откри дебата, канейки първия гост-лектор.

Преподавателят от СУ, Васил Караиванов, направи анатомична дисекция на елементите по оста капиталов пазар-ликвидност-растеж. С богат арсенал от исторически данни и графики, той разгледа предизвикателствата пред пазарите в световен мащаб, както и възможните сценарии за развитие на глобалната  криза, перспективите пред икономичеси растеж и отговорът на на монетарните власти.

Не бе пропуснат и родният капиталов пазар - бяха изведени на показ и някои от най-сериозните му пукнатини, както и възможните изходи от неблагоприятната ситуация. Формулировката на темата: “Капиталовите пазари, ликвидността и икономическият растеж през призмата на кризата”.

„Формиращите се капиталови пазари - състояние и перспективи” – ето за какво ни говори предподавателя по финанси в НБУ, Красимир Костенаров. Синтезирайки колосален обем от икономически данни за развитието на възникащите пазари през последните десетиелетия, г-н Костенаров очерта основните тендеции, валидни за капиталовият пазар на страните от БРИК, както и за другите тепърва изгряващи регионални пазари.

Изводите му, базирани на поредица от наличини факти, бяха впечатляващи и съвсем не се вписваха с установени представи по отношение на „имърджин маркета”.

Красимир Йорданов, бивш финансов журналист, настоящ портфолио мениджър в ДСК, предизвика публиката с нестандартната си, но отлично аргументирана позиция. Поставайки под съмнение вече „догматизирани” инструменти за оценка на риска, г-н Йорданов показа нагледно слабостите на съществуващите модели, ситуирайки се в сходно интелектуално поле на финансиста и световноизвестен автор Насим Никълъс Талеб.

Анализирайки несигурността и риска, лекторът предложи рамка за структура на инвестиционен портфейл, базиран на хипотезата за т.нар. «черни лебеди» или неочаквани събития. Точната формулировка на темата: „Количественото измерване на риска като фактор за кризата - утопията Value-at-Risk”,

Владимир Сиркаров, автор и водещ на предаването за икономика и  финанси  “Boom and Bust” по телевизия Bulgaria On Air и съосновател на Brain Worksho разведри залата с колоритни илюстрации, кристално ясни обяснения и остроумни забележки.

Въпреки безкрайнно сложната си тема – „Кредитните деривати - оръжие за масово унищожение” – Владо успя да разсясни в детайли механизмите на образуване на сложните структурирани деривативи, така че и хора с липса на задълбочени познания по материята с лекота да разберат огромния риск, който стои зад подобни финансови продукти. Той очерта още предизвикателствата пред финансовия инжинеринг, както и нужните стъпки за преодоляване на негативните ефекти от него.

„Количествените улеснения (QE) – причини и последици” -  актуална, нo и oбвита в известна мъгла тема си бе избрал Кузман Илиев, съосновател на Brain Workshop и съавтор и водещ на Boom and Bust. Г-н Илиев разгледа детайлно ролята на този сравнително нов прийом на монетарната политика на Централните Банки.

Започвайки от генезиса на понятието, той съпостави стандарните и неконвеционалните инструменти на паричната политики, въвеждайки разграничения между похвата на „количествени” и „кредитни” улеснения. Чухме също така ясно откроени нюанси в прилагането на този вид парична политика, а презентацията завърши с анализ за успехите, предизикателствата и  опасностите пред подобни монетарни експеримети, наричани още «количествени улеснения».

Следваше презентация на г-н Светлан Станоев, озаглавена „Поуките за предприемачите и рисковия капитал”  – една от най-професионалните прецентации на конференцията и модел за това как всъщност се представят идеи пред публика. И това е нормално: г-н Светлан Станоев е изп. директор на Сиско - академията за предприемачи, със сериозен обит в сферата на финансите, рисковия капитал и консултантските услуги.

След кратко въведение в темата за предприемачеството въобще, презентаторът хвръли светлина върху най-важните характеристика на моментната ситуация за правене на бизнес у нас. Той подчерта съществените разлики в  нагласите на младите предприемачи в страната ни и това, как всъщност те трябва да подхождат в условията на кризата. Полезен анализ за стратегията по привличане на рисков капиталов и трайно установяване на работещ бизнес – ето кои бяха и най-ценните съвети, които стратиращите предпиемачи успяха да извлекат за собствените си проекти.

За финал старши-икономистът от ИПИ, Петър Ганев, ни запозна с надживяващите времето икономически достижение на австрийската икомическа школа.  „Австрийската теория за бизнес-цикъла” бе лекция за един от най-централни въпроси на икономика, а именно : защо и как се образуват икономически подеми и последвалите ги сривове.

Какво е обяснението за хилядите и хиляди индивидуални грешки, водещи неизменно до драматични последици. Стъпвайки върху труда на едн от най-забележителните икономисти в човешката история – Лудвиг Вон Мизес и Фридрих Хайек – Петър Ганев ни предложи логично, интегрирано и издържано макро-обяснение случващото в световната икономика. Причината несъмнено е някъде в грешните стимули, въпросът е кой и кога ги създава.

Така и завърши първата от серия бъдещи конференции на икономическа тематика, организирана от Brain Workshop Institute. В момента се обмисля издаването на сборник с разработки по гореизборните теми, като в най-скоро време предстои и реализация на проекта.

Екипът ни благодари на всички мислещи и търсещи хора, показали съпричасност към идеята за събитието. На всички, които отделиха от времето си или биха го направили, ако нямаха други неотложни ангажименти.

На провокативните и оригинални коментари от страна на гостите на конференцията. И още: на лекторите за сериозното отношение и открития подход, на проф. Цончев за умелото дирижиране на събитието. Както и, разбира се, на Студентски Съвет на НБУза помощта и съдействието при организацията на събитието.

 
 
 


Последно променен на Четвъртък, 26 Януари 2012 01:31
 

Добави коментарОбнови

Ще има ли банкова криза в Еврозоната ?

Нови клипове