Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Екип

 

Мартин Илиев

Правен Експерт | Пазарен анализатор в Медийна Група България ОН ЕР

Мартин Илиев е възпитаник на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”. През 2007 година е приет в специалност „Международни отношения” на Софийския университет „Климент Охридски”, а четири години по-късно се дипломира с отличие. Мартин завършва и втора специалност „Право”, отново в Юридическия факултет на Алма матер.

„Автобиография Мартин Илиев“

E-mail: [email protected]


Теодора Трифонова

Юрисконсулт в нотариална кантора на нотариус Дарин Трифонов | Съдружник в „Консултантска къща Лега Рисърч Консулт“ ЕООД

Юрист, активно се занимава с вещно, семейно и търговско право. Притежава сертификати за водещ одитор на системи за управление на качеството, разработени спрямо изискванията на ISO 9001:2008, за Вътрешен одитор на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработени спрямо изискванията на OHSAS 18001: 2007. Правен експерт към “Брейн Уъркшоп Институт“.

„Автобиография Теодора Трифонова“

E-mail: [email protected]


Йоанна Георгиева

Специалист Човешки Ресурси в „Хайнекен Загорка АД“

Йоанна Георгиева е родена през 1987 г. в гр.София. Средното си образование завършва в специализираната гимназия с преподаване на чужди езици и мениджмънт - 31 „СУЧЕМ“ Иван Вазов, гр. София. Владее френски и английски език. Йоанна е дипломиран бакалавър по специалност „Туризъм” в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по програма по Бизнес администрация-управление на човешките ресурси в същото учебно заведение.

„Автобиография Йоанна Георгиева“

E-mail: [email protected]


Кузман Илиев

Икономически анализатор | Автор и водещ на предаването „Boom & Bust“

В момента Кузман Илиев подготвя докторска теза в сферата на банковото дело и финансовата икономика. Магистър от Института по политически науки в гр. Тулуза, Франция. Анализаторските му интереси са в сферата: икономика, финансова икономика, теория на парите и парична политика, икономически цикъл, финансова история, история на икономическата мисъл, австрийска икономическа теория и политическа философия.

„Автобиография Кузман Илиев“

E-mail: [email protected]


Владимир Сиркаров

Финансов анализатор | Автор и водещ на предаването „Boom & Bust“

Владимир Сиркаров е роден през 1986 г. в гр. София. Завършва бакалавърска програма „Финанси“ в НБУ с отличен успех, както и магистърска програма „Финансови пазари“. Той беше основател и председател на икономическия клуб към НБУ. Интересите му са насочени в областите - макроикономика, капиталова и валутна търговия, инвестиционни стратегии, парична политика, „австрийска“ икономическа школа.

„Автобиография Владимир Сиркаров“

E-mail: [email protected]


Евелина Проданова

Експерт Организационно поведение и Личностно развитие

Евелина притежава бакалавърска степен по Книгоиздаване от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по Психология в областта на Организационно поведение и консултиране на организации. Работи в компания в сферата на ИТ услугите, където ежедневно има възможност да практикува уменията си за ефективна комуникация с клиенти и ръководене на екипи.

„Автобиография Евелина Проданова“

E-mail: [email protected]


Георги Мишков

Финансов анализатор | Банков експерт.

Георги Мишков е роден в София през 1987 година. 19 години по-късно завършва 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, а по-нататъшния си път продължава в Гърция, където стартира висшето си образование в престижната специалност „Бизнес администрация“. По време на следването си, Георги успешно преминава през стажове в известни компании като Тойота, банка Пиреос, Апивита и други. Основен негов интерес са финансите, като понастоящем работи именно в тази индустрия.

„Автобиография Георги Мишков“

E-mail: [email protected]


Явор Качаров

Мениджър Верига на доставки в „Актавис България“

Явор Емилов Качаров е роден през 1984 г. в София. Образованието си завършва в Университета за Национално и Световно стопанство специалност “Икономика на туризма“. Проявява жив интерес към търговския и туристически сектори, както и към езикознанието и културата на чуждите народи.

„Автобиография Явор Качаров“

E-mail: [email protected]


Александър Терзийски

Стратегическо консултиране | Инвестиционен мениджмънт

Консултант бизнес стратегии и управление с редица международни проекти в една от най-реномираните консултантски компания в света. Фокус върху изграждане на дългосрочни бизнес стратегии, подобряване на конкурентноспособност, бизнес планиране, оценка на пазарен потенциал, оценка на компании и т.н. Редица специализации в Англия и Германия в областта на финансите и бизнес управлението.

„Автобиография Александър Терзийски“

E-mail: [email protected]


Тома Стайков

Собственик на компания за недвижими имоти „Делта 3″

Тома Стайков е възпитаник на Стопански факултет на Технически Университет София. От 2008 г. насам той се занимава с продажби и маркетинг. Интересното при него е че той никога не е имал работа на заплата, а на процент от продажбите и това според него е причината да събере смелост и започне собствен бизнес на 24 години. Печелил е награди в сферата на продажбите на българска и международна сцена.

„Автобиография Тома Стайков“

E-mail: [email protected]


Явор Алексиев

Икономически анализатор.

Явор Алексиев е роден в началото на 1987 г. в София. През 2009 г. завършва Международни отношения в СУ „Св. Климент Охридски”. През 2013 г. Явор става член на Българската макроикономическа асоциация и автор в портала на мрежата от тинк танкове от Централна и Източна Европа - 4liberty.eu.

„Автобиография Явор Алексиев“

E-mail: [email protected]


Христиан Даскалов

Стейкхолдър мениджмънт Експерт

Христиан Даскалов е експерт по икономически политики към Brain Workshop Institute. Автор е на книгата „Стейкхолдър мениджмънт – проекти, програми и стратегии във висшето образование, науката и иновациите“. Бакалавър по икономика, публична администрация и магистър по управление на проекти, финансирани по фондове и програми на ЕС от Нов български университет.

„Автобиография Христиан Даскалов“

E-mail: [email protected]

Контакти

България, София 1000
E-mail: [email protected]
Тел.: +359 887 24 08 50

M L X